Tagság

Tagsági létjogosultság

és

Tagsági Igazolvány

A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének valamennyi tagja belépéskor egy kis kék keményfedeles fényképpel ellátott tagsági igazolványt kap, melybe minden évben beragasztásra kerül a tagsági bélyeg.

Tagsági igazolvány - Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről a  85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet rendelkezik.

 Az igazolvány nem csupán csak kedvezményes utazásra vehető igénybe, hanem különböző fürdőkbe, állatkertekbe és egyéb szolgáltató helyeken.

 Az egyéb kedvezmények menüpontban pontosan le van minden írva!

 Tag

Az Egyesület tagsága rendes és pártoló tagokból áll.

A) Az Egyesület rendes tagja lehet: az a 14. életévét betöltött személy, aki az Egyesület működési területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és vaknak, aliglátónak vagy gyengénlátónak minősül, nem cselekvőképtelen, és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, és írásban a tagfelvételét – belépési nyilatkozat kitöltésével – az Egyesület Elnökétől kéri. Tagfelvétel szempontjából az a személy, akinek látáscsökkenése a Masche- táblázat szerint a 67%-ot eléri vagy meghaladja, de a 95%-ot nem éri el, gyengénlátó, az pedig, akinek látáscsökkenése a 95%-ot eléri vagy azt meghaladja, vaknak minősül.
Aliglátónak tekintendő az a személy, aki még 10%-os látásmaradvánnyal rendelkezik.
A tagnak tagsági könyvet állítunk ki. A tag kötelessége hogy minden évben rendezze tagdíját. 

Pártoló tag

B) Az Egyesület pártoló tagja lehet: mindazon természetes vagy jogi személy, aki a Szervezet céljával, tevékenységével egyetért, és azt anyagilag, szolgáltatás térítésmentes nyújtásával, vagy más módon támogatni, segíteni kívánja, és írásban jelentkezési szándékát az Egyesület Elnökségének bejelenti. Az Elnökség a jelentkezés elfogadásáról névre szóló pártoló tagsági kártyát állít ki. A pártoló tag tagsági jogviszonyának kezdete a pártoló tagsági kártya kiállításának kelte.

Éves tagdíj

Egyesületünk éves tagdíja 2014 és 2015 évre vonatkozóan 2500,- Ft, amely egyesületünk szabadon felhasználható bevételei közé sorolható.